Disclaimer

Deze uiting is eigendom van Altena & Broeze accountants. Zonder voorafgaande toestemming van Altena & Broeze accountants mag de inhoud van onze website niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden. Het auteursrecht en eventuele andere rechten van intellectueel eigendom in deze uiting komen toe aan Altena & Broeze accountants.

De informatie op onze website is met zorg samengesteld. Wij kunnen niet uitsluiten dat ergens op onze uitingen informatie niet juist en/of onvolledig is. De informatie wordt door Altena & Broeze accountants dan ook aangeboden zonder enige (impliciete) garantie over juistheid, volledigheid en/of geschiktheid. Altena & Broeze accountants aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van gelinkte websites, aangezien Altena & Broeze accountants geen invloed heeft op de inhoud van die websites.

De informatie kan zonder vooraankondiging en op ieder moment gewijzigd en/of ingetrokken worden. Altena & Broeze accountants is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of het verrichten van handelingen naar aanleiding van aangeboden informatie en/of materiaal op onze website